انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

[ad_1]

وب سایت دکو بوم: چیدمان متناسب و استاندارد نشیمن منجر به زیبایی و عملکرد مناسب شده و علاوه بر تعادل دکوراسیون داخلی فضا ،احساسی خوب و موثر در مخاطبین ایجاد خواهد کرد در ادامه انواع چیدمان دکوراسیون اتاق نشیمن توضیح داده شده است:

انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

تقارن محوری: با بهره گیری از مرکز هندسی اتاق، مبلمان حول یک محور مشترک سازماندهی می شوند.

انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

محورهای دوگانه: یک محور متقاطع توجه را به سوی مرکز اتاق جلب می نماید در حالی که دیگر خصوصیات به پس زمینه منتقل می شوند.

 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

تقارن موضعی: با بهره گیری از مرکز هندسی اتاق، مبلمان حول یک محور مشترک سازماندهی می شود.در نظر گرفتن محل هایی برای نشستن که از محل اصلی فاصله گرفته اند موجب می شود اتاق بزرگتر دیده شود.استفاده از تقارن موضعی، موج ایجاد هماهنگی و تعادل در اتاق می شود.

انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

عدم تقارن: چیدمان نا منظم مبلمان باعث ایجاد جوی غیر رسمی در اتاق می شود.

انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

تصاویری از چیدمان نشیمن :

 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن 
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن 
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن 
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن 
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن 
 
انواع چیدمان استاندارد در اتاق نشیمن

[ad_2]

توسطadmin