دکوراسیون نشیمن‌هایی مستطیلی و باریک، اما کاربردی

دکوراسیون نشیمن‌هایی مستطیلی و باریک، اما کاربردی

[ad_1]

وب سایت دکوبوم: چیدمان در نشیمن هایی با فضای باریک و با طول بلند و عرض کم می تواند بسیار چالش برانگیز باشد زیرا اشتباه در چیدمان، فضا را  غیر قابل استفاده و به راهرویی مبدل می سازد که غیرکاربردی بوده و رفت و آمد و انجام فعالیت ها را نیز مشکل می سازد.

 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 

چیدمان نشیمن هایی با این خصوصیات کمی مشکل بوده و نیازمند راهکارهایی برای افزایش کارایی می باشد یکی از این راهکارهای موثر ایجاد مسیر اصلی در یک طرف اتاق و گذاشتن مبلمان و وسایل درسمت دیگر است تا افراد بدون مواجهه با موانع و یا برهم زدن آرامش افراد دیگر به فعالیت و حرکت بپردازند. در ادامه نمونه هایی زیبا و کاربردی از نشیمن هایی باریک یا مستطیلی شکل مشاهده خواهید کرد….
 
دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی 
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 

 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی
 
 دکوراسیون نشیمن هایی مستطیلی و باریک اما کاربردی

[ad_2]

توسطadmin