طرح های تحقق نیافته‌ی زاها حدید!

طرح های تحقق نیافته‌ی زاها حدید!

[ad_1]

وب سایت معماری آرل: نمایشگاهی در لندن برگزار شده که شامل پروژه های نمادین، طرح های تحقق نیافته و نمونه های در حال ساخت زاها حدید می باشد و هدف اصلی آن انتخاب طرح های جذاب، پیچیده و با کاربری های گوناگون می باشد.
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 
 
 هم چنین برنامه گالری ها، به تحقیقات پیوسته طراحی زاها حدید و چگونگی توسعه طرح ها اختصاص داده شده است؛ مانند جدول زمانی که رشد، تکامل و پیشرفت طرح را نشان می دهد و می توان این مراحل را در سراسر پروژه های متفاوت انطباق داد.
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!

 برج فوق با عملکرد چند منظوره، از معماری خاص و انعطاف پذیر برخوردار است که حجمی متفاوت در بافت شهری ایجاد کرده و می توان از آن به عنوان بارزترین نمونه توسعه نیافته پروژه های زاها حدید نام برد.

این گالری با صدها طرح ناکام، شامل موضوعات مختلف و گسترده ای از جمله: پلان، ویلا، استادیوم، طراحی برج و فضا های فرهنگی می شود که به عنوان ویترین کار او محسوب می شود.

گسترش فرودگاه هیترو لندن

 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 

موزه هنر قرن 20 برلین
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!


مرکز موسیقی و رقص لاهه

 
 طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!

گالری طرح های اجرا نشده زاها حدید در نمایشگاه لندن
 
 طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!

ارائه جدول زمانی برای طرح های بلند
 
 طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 

طیف گسترده ای از طرح های پایدار
 
 طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!

چگونگی روش طراحی پروژه ها و سازگاری آن ها با پروژه های دیگر
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!
 

طراحی استادیوم واهمیت طراحی آن در بافت شهری

 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 
 
طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید! 

[ad_2]

توسطadmin