10 سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می‌کند

10 سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می‌کند

[ad_1]

برترین ها: در طول تاریخ، معماری به عنوان یک منبع خلاق و کارآمد مورد استفاده قرار گرفته که اغلب عمق فرهنگ جامعه را بیان می‌کند. در حقیقت نگاهی به مبانی جنبش‌های مهم معماری، پنجره‌ای به سوی هنر و فرهنگ هر دوره زمانی است. سبک‌های معماری اغلب معمولا روی یک دیگر ساخته می‌شوند و هر دوره گذشته بلوک‌های ساختمانی پیشرفت فرهنگ بعد را فراهم می‌کند. به طور مثال تاثیر ماندگار اهرام مصر یا معبدهای یونانی کلاسیک نه تن‌ها الهام بخش معماران بعدی بلکه الهام بخش مد، جواهرات و طراحی صنعتی نیز بوده اند. این ده سبک معماری غربی به شما دیدی از دوره توسعه ساخت و ساز و طراحی می‌دهد. این سبک‌های معماری ثابت می‌کنند که معیار بودن در جامعه میراث ماندگاری به جا می‌گذارد که تا امروز ادامه دارد.
معماری مصر باستان
 

زمان: ۳۰۵۰ قبل از میلاد تا ۹۰۰ قبل از میلاد

ساختمان مشهور: اهرام جیزه

ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 


 
معماری یونانی و رومی
 
زمان: از ۸۵۰ قبل از میلاد تا ۴۷۶ بعد از میلاد
ساختمان مشهور: پارتنون
 

ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند

 


معماری بیزانسی

 
زمان: از ۵۲۷ تا ۱۴۵۳ میلادی
ساختمان مشهور: ایا صوفیه
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری مزو آمریکایی


زمان: از ۲۰۰۰ قبل از میلاد تا ۱۵۱۹ میلادی
بنای مشهور: ال کستیلو یا معبد کوکولکان
 
 ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری گوتیک

زمان: از ۱۱۵۰ تا ۱۵۳۰ میلادی
بنای مشهور: کلیسای نوتردام پاریس

 
 ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری نئوکلاسیک

زمان: از ۱۷۳۰ تا ۱۹۲۵
بنای مشهور: کاخ سفید

 
 ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری آرت نوو

زمان: ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴
بنای مشهور: هتل تاسل
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری مدرن

زمان: ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۰
بنای مشهور: ویلاساوا اثر لوکوربوزیه

 
 ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری پست مدرن

زمان: ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰
بنای مشهور: گوگنهایم بیلبائو

 
 ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 

 

معماری آینده گرا
 
زمان: ۲۰۰۷ تاکنون
بنای مشهور: برج شارد اثر رنزو پیانو
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 
 
ده سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند 

[ad_2]

توسطadmin